Di Piu Lamp

The Di Piu lamp has the ability to change the angle of inclination of the light source. It can be controlled mechanically or by the application. The lamp can be dedicated to many different spaces.

Lampa Di Piu

Lampa Di Piu ma możliwość zmiany kąta nachylenia źródła światła. Może być ono sterowanie mechanicznie lub za pomocą aplikacji. Dzięki temu lampa może być dedykowana do wielu różnych przestrzeni.
next >