BINI

Practic

Modular waste segregation bin.The form makes it possible to put bins in series vertically and horizontally. It has many amenities in use, such as: attaching an odor filter, detaching flap.

BINI

Practic

Modułowy kosz do segregacji odpadów. Jego forma umożliwia stawianie koszy w serii pionowo, oraz w poziomie. Posiada wiele udogodnień w użytkowaniu takich jak np.: mocowanie filtru zapachowego, odpinanie klapki.
next >